ارتباط باما

۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۲, پنجشنبه

بمناسبت روز کار گران محترم


کارگربازوی راست کشور است


بوسه بردستان اوازهرچه گوی بهتراست


چرخ صنعت را دو دست کار گر


می فشارد تا بگردد بارور


آنکه بوسید دست آنان یادگاری مانده است


او خمینی بزرگ بود تا ابد آن زنده است


عسگری هرکارگرداردعیالی کم وبیش


این گرانی را چه می آید زپیشخمینی بزرگ کسی که فروپاشی بلوک شرق را پیش بینی کرد


سید خوبان خمینی نام او
جان فشان ما آمدیم برسوی او
رفت و نامش یادگاری مانده است
هر کسی در راه اوست پاینده است
عسگری بیدار بود در کار زار
هرکسی بر کیش خود را اختیار

۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۱, چهارشنبه

روز مادر

سلام بر،زن براین شمع شب افروز
به ظلمت میدهد نور تاشود روز
سپاس ای زن سرای مهربانی
تو هستی همدم پیرو جوانی
سلام بر،زن صفای خانه ودل
تویی گلزار که گل روید به منزل
سلام بر،زن که با مرد واحدهستی
حقوقت گر مساوی زاهد هستی
سلام بر،زن که اوست معشوقه ناز
محبت لازم است باتو شود ساز
سلام بر، زن وفادار یقین است
زعشقت کم نکن دشمن کمین است
سلام بر، زن که رنجش هست بسیار
زشوهر واجب است بر او تیمار
سلام بر زن که اورا دامنی پاک
به پاکی میرود تا عرش وافلاک
سپاس ای زن خدایت داد جمالت
که مرد آرام گیرد باکمالت
خدا یارت تو ای زن مادر خوب
که تحویل میدهی فرزند محبوب

سلام ازعسگری بر هرچه مادر
که مادر جملگی میباشه سرور


۱۳۹۲ اردیبهشت ۵, پنجشنبه

سید علی عسگریرهبرکبیرانقلاب اسلامی ایران جناب آیت العظما سید علی خامنه ای جاوید نامشانبمناسبت روز معلم بزگواران گرامیسلام برعا شقان پاک رسته
معلم نامشان  باشد خجسته
اگرعلمی زدنیا شد پدیدار
ز کار این گروه انسان بیدار
اگرکوران شدند بیناوشب روز
معلم همت بسیار جانسوز
به هردوران معلم رفت براوج
ترقی هرکرانش میزند موج
معلم زیور بسیار گرانی
اگرقدرش توای جانان بدانی
معلم پاک.پاکی نیست اطراف
چطورمامیرسیم بر قله قاف
معلم رارهش هموارکن ای دوست
به مکتب خانه علم صاحبش اوست
ز فرهنگ عسگری دارد سلامی
نوشتم درد دل را چند کلامی۱۳۹۲ اردیبهشت ۱, یکشنبه

عسق وصداقت

زبام عاشقی , فریاد برخاست
که عاشق رادوای درد میخواست
دوای دردعاشق چیست ا ی دوست
محبت باصداقت مرحم اوست
محبت بی صداقت آنسراب است
صداقت محور اصلی حسابست
اگر که  با وفا بودی  و پاکی
به پایه عشق خود راسینه چاکی
وعشق توهمین باشد  وصالش
ره خالق  بود  سیرو  کمالش
شود دنیا به  کامت  انگبینی
که شیرین تر از آن هرگزنبینی


بقول عسگری عشق الهی
بودمقبول برهردیدگاهی

۱۳۹۲ فروردین ۳۰, جمعه

سلام بر همه هموطنان عزیز گرامی درساعت 52 دقیقه روزشنبه 31/1/1392زلزله  
به قدرت 4/1 دهم ریشتر حبیبآباد اصفهان را  لرزاند واین زمین لرزه تا شهرهای
خمینی شهر فلاورجان ویلاشهر احساس شد ودرهمین بامداد تعداد زیادی از شهرهای
وطن اسلامیمان را  لرزاند =ازخداوند بزرگ سلامتی ملت کبیر ایران  را خواهانم
علی عسگری

شهردار یزدانشهر عبدالغفارخانمحمدی